Czy dochód podstawowy działa? Finlandia opublikowała ostateczne wyniki

Osoby, które otrzymywały przez dwa lata dochód podstawowy w miejsce szeregu innych, uwarunkowanych świadczeń socjalnych, były bardziej aktywne zawodowo i … 300Gospodarka.pl .